wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności
Producenci
Kontakt
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Polityka prywatności

Polityka prywatności z dn. 24.11.2023 r.

Polityka Prywatności Serwisu adcreator.pl

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku
z korzystaniem przez nich usług dostępnych pod adresami domeny adcreator.pl oraz wszystkich subdomen, dostępnych poprzez Serwis.

2. Administrator danych 
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma AdCreator, Internetowa Agencja Rekalmy, Krzysztof Hudzikowski
z siedzibą w Mysłowicach, ul. Górnicza 5/21, 41-400 Mysłowice, NIP 222-075-75-16, REGON 242971265
Kontakt do Administratora danych osobowych:
 

Adres korespondencyjny: AdCreator, Internetowa Agencja Reklamy,
                                             Krzysztof Hudzikowski,
                                             41-400 Mysłowice,
                                             ul. Górnicza 5/21.

Email: adcreator@adcreator.pl


3. Bezpieczeństwo danych
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  4. Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
  stronami umowy. Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu

  Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:

  1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco osoby, których dane dotyczą (Użytkowników),
  2. minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
  3. prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
  4. ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),
  5. integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne,
  6. rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  5. Pozyskiwanie danych i ich rodzaj
  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

  W naszym serwisie zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;
  • adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;
  • nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń oraz zwiazanego z tym kontaktu;
  • adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia, ewentualny kontakt oraz wysyłka newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę;
  • adresy – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
  • cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.

  6. Zgody na przetwarzanie
  Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Użytkownik może zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach naszego Serwisu internetowego. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez kontakt z Administratorem danych.

  Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Administratora - AdCreator, a także do celów statystycznych. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

  Jeżeli udzielono zgody na otrzymywanie newslettera, jej odwołania dokonuje się mailowo lub klikając tutaj: odwołanie zgody na newsletter.

  Jeżeli zgody udzielono podczas zakładania konta Użytkownika w serwisie, jej odwołania dokonuje się przez kliknięcie przycisku znajdującego się tutaj: odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub marketingowej.


  7. Cel przetwarzania
  Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, zakupu w Sklepie.

  Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

  • dokonując zakupu w Serwisie należy podać dane służące do zidentyfikowania Kupującego;
  • rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić zakupy w Serwisie.

  Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:

  • Cel - wykonanie umowy pomiędzy AdCreator a Użytkownikiem serwisu - podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik;
  • Cel – marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) - zgoda osoby której dane dotyczą (Użytkownika);
  • Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisu – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) - uzasadniony interes administratora.

  Dane osobowe Użytkownika serwisu, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

  Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

  • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

  8. Nieudostępnianie danych innym podmiotom
  Zgodnie z przepisami obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej odpowiednich ustaw o ochronie danych osobowych:
  • Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z Serwisem, np. operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich, spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w Serwisie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych, przeglądarek internetowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
  • Wszystkie firmy współpracujące z Serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników danych osobowych, zobowiązały się do ich ochrony w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
  • Posiadane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  • Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.
  • Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Użytkowników nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy Użytkownik sam wyraził zgodę na takie przekazanie i wymaga tego działanie podjęte dobrowolnie przez Użytkownika, np. w sytuacji dostępu do naszego Serwisu przez aplikację lub serwis zewnętrzny po stronie Użytkownika (np. zalogował sie przez Google, Facebook lub innego operatora zewnętrznego lub udostępnił treści), wziął udział w ankietach i innych programach firm współpracujących z Serwisem (np. Opinie konsumenckie Google).
  • Strony trzecie mogą umieszczać i odczytywać w wyszukiwarkach Użytkowników pliki cookie albo korzystać z obrazów web beacon lub podobnych technologii w celu gromadzenia informacji w związku z programem Opinii konsumenckich Google; (ii) Użytkownicy mogą zarządzać tymi plikami cookie; oraz (iii) Google może otrzymywać informacje o transakcjach przeprowadzanych w Serwisie Sprzedawcy w związku z uczestnictwem Użytkowników w programach firm współpracujących z Serwisem (np. Opinie konsumenckie Google).


  9. Analiza danych Użytkownika w dostępnych narzędziach analitycznych

  Serwis zastrzega sobie analizowanie pozyskanych danych w dostępnych narzędziach analitycznych i reklamowych, np. Google Analytics, Google Signals, Google Ads i innych narzędziach tego typu w celach reklamowych, marketingowych oraz profilowania reklam. Analizowane są wówczas dane udostępnione przez Użytkownika tym serwisom na koncie Użytkownika (podczas, kiedy Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie u danego operatora oraz za wyrażoną przez Użytkownika zgodą na podstawie polityki prywatności tego operatora).

  Analiza danych w ramach narzędzia analitycznego Google pozwala na powiązanie w Google Analytics informacji o wizytach w Serwisie z informacjami Google z kont zalogowanych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na takie powiązanie na potrzeby personalizacji reklam. Informacje Google obejmują lokalizację użytkownika, jego historię wyszukiwania, historię w YouTube i dane z witryn partnerów Google. Służą one do tworzenia zbiorczych, anonimowych statystyk dotyczących zachowań użytkowników na różnych urządzeniach.

  Funkcje reklamowe obejmują:
  • remarketing w Google Analytics oraz Google Ads;
  • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
  • raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics oraz Google Ads;
  • zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.
  Funkcje reklamowe pozwalają Google Analytics zbierać dane o ruchu nie tylko za pomocą standardowej implementacji, ale także za pomocą identyfikatorów i plików cookie Google dotyczących reklam. Danye mogą być wysyłane do Google Analytics różnymi sposobami, np. za pomocą kodu śledzenia Google Analytics, pakietu SDK Google Analytics czy platformy Measurement Protocol. 

  Niniejszym powiadamiamy Użytkowników, zgodnie ze standardami Google, że mogą być oni identyfikowani, a udostępnione przez nich informacje mogą być łączone, umożliwiając dalszą ich identyfikację z dodatkowymi informacjami zgromadzonymi wcześniej za pomocą jakiejkolwiek usługi reklamowej lub funkcji Google, gdyz zaakceptowanie niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie działania.

  Każdorazowo Użytkownicy będą mieć dostęp do tych danych (oraz możliwość ich usuwania) na stronie Moja aktywność w serwisie Google.

  Sposobem rezygnacji z powyższych działań może być rezygnacja za pomocą ustawień reklam, ustawień reklam wyświetlanych w aplikacjach mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod (np. funkcji rezygnacji konsumenckiej NAI).

  Istnieją również strony z dostępnymi aktualnie narzędziami do blokowania Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się.  10. Wgląd do danych
  Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.
  Osoba ta ma również prawo do modyfikacji, sprzeciwu i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

  Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).
  Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Sposoby wycofania zgody wskazane są w pkt. 6 powyżej.

  Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (dane w pkt. 2 powyżej).

  Właściciele innych witryn nie mają dostępu do zgromadzonych danych. Dane konta Użytkownika każdorazowo dostępne są po jego zalogowaniu. Zaleca się, aby Użytkownik używał unikalnego hasła i nie udostępniał go innym Użytkownikom.

  Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

  11. Zastrzeżenia
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować przez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach Serwisu.

  12. Linki zewnętrzne
  W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis adcreator.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 

  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w lewym panelu strony oraz podstron, a dodatkowo skontaktować się z nami można używając formularza w zakładce - KONTAKT.

  Przejdź do strony głównej
  USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
  W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
  Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
  Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
  Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
  Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
  ZATWIERDZAM
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  USTAWIENIA
  ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
  ZGADZAM SIĘ