wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Producenci
Kontakt
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego z dnia 22.07.2023 

§ 1 Informacje ogólne 

Sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.adcreator.pl, zwany dalej Serwisem / Sklepem, prowadzony jest przez firmę: AdCreator, Internetowa Agencja Reklamy, Krzysztof Hudzikowski wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 222-075-75-16, REGON 242971265. Adres siedziby firmy: 41-400 Mysłowice, ul. Górnicza 5/21, w dalszej części Regulaminu zwany Sprzedającym / Sprzedawcą.
Kupujący / Klient - osoba lub podmiot korzystający z Serwisu, za pomocą łącza internetowego i urządzenia końcowego z dostepem do tego łącza. Może nim być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i składając zamówienie w Serwisie potwierdza tą zdolność.
Regulamin - niniejszy dokument, stanowiacy okerślenie warunków i przepisów działania Serwisu
Zamówienie - zgoda na warunki prezentowanej na stronie Serwisu oferty, poparta potwierdzeniem woli Kupującego do zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży (zwanej dalej Umową) prezentowanego towaru / usługi. Proces realizacji Zamówienia przebiega w nastepujących krokach: wybór towaru / usługi, dodanie do koszyka, wybór sposobu płatności i dostawy oraz potwierdzenie przez kliknięcie przycisku "Zamów", "Zapłać", "Kup" lub innego podobnego, obecnego w formularzu na stronie Serwisu. Każde zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

§ 2 Składanie zamówień 

1. Prezentowane w sklepie ceny towarów / usług są cenami brutto i podane są w polskich złotych. 
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia. 
3. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez formularz zamówienia dostępny w Serwisie.
4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Do złożenia zamówienia potrzebne jest urządzenie (np. komputer, tablet, telefon) z dostępem do sieci internet, obsługujące dowolną przeglądarkę interentową.
5. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru. 
6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Mailowo Klient będzie również informowany o każdej zmianie statusu zamówienia oraz wysyłce towaru.
7. Towary prezentowane w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zachętą do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z oświadczeniem woli Kupujacego do zawarcia umowy kupna-sprzedaży towaru, który został dodany do koszyka. 
8. Dokonując zakupu towaru / usługi w sklepie, nabywca jednocześnie wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną. 
9. Dokonując zakupu towaru / usługi w sklepie, nabywca jednocześnie zaświadcza, że zapoznał się w całości oraz zaakceptował w pełni Regulamin Serwisu, w tym zasady zwrotów oraz reklamacji, a także z Politykę Prywatności oraz ceny towarów / usług sklepu. 
10. Każde zamówienie w sklepie wiąże się z koniecznością zapłaty za zamówiony towar / usługę. 
11. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, kartą lub BLIKiem. W przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze termin rozpczęcia realizacji zamówienia jest tożsamy z datą i godziną potwierdzenia złożenia zamówienia. 

§ 3 Koszty i termin wysyłki 

1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie. Sklep poinformuje Klienta również w wypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane i zaproponuje korzystne dla obu stron rozwiazanie.
2. Przesyłka dostarczona jest do Klienta zgodnie z terminem podanym w Sklepie przy każdym produkcie (jeżeli produkt nie ma podanego terminu wysyłki czas wysyłki jest określany na maksymalnie 4 dni). Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją płatności przy odbiorze lub płatności elektronicznych. Przy innych formach płatności, w tym płatności przelewem czy kartami kredytowymi do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-2 dni robocze). 
3. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona jest od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku Klienta
4. W przypadku gdy Sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru / usługi, od obsługi Sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do Klienta.

§ 4 Płatności 

1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT. 
2. Płatność za zamówiony towar / usługę może nastąpić przy odbiorze towaru / wykonaniu usługi, za pobraniem lub za pomocą bramki płatności dostarczonej przez operatora płatności podczas składania zamównienia na stronie Serwisu lub przelewem tradycyjnym na konto. 
3. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto lub kartą opłatę należy wnieść w całości w ciągu 10 dni od momentu przyjęcia przez Sklep zamówienia. W wypadku nieuregulowania płatności obsługa Sklepu kontaktuje się z Klientem i wzywa do zapłaty za zamównienie. Klient następnie ma 3 dni na opłacenie zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane, a umowa zostaje rozwiązana i jest traktowana jako nigdy nie zawarta. 

§ 5 Procedura reklamacji 

1. Reklamowany może być zakupiony przedmiot jeśli posiada wady powstałe z winy Sprzedawcy (na przykład nie zostały omyłkowo wysłane wszystkie części kompletu). Wówczas Sprzedawca dołoży starań, żeby daną wadę usunąć na własny koszt (np. dosłać brakujące części kompletu do Kupującego). 
2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie SklepuKlient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania. 
3. Poprawnie złożona reklamacja dotycząca uszkodzeń mechanicznych musi zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
4. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego Regulaminu. Formularz w formacie pdf można pobrać ze strony Sklepu
5. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, Klient powinien złozyć reklamację w firmie transportowej / kurierskiej. 
6. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi Sprzedający
7. W przypadku uznania reklamacji Sklep dokonuje naprawy, wymiany uszkodzonego produktu na nowy lub zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do Sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu. 
8. W przypadku wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania. 
9. Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą mailową lub pocztową. 
10. Dochodzenie roszczeń dotyczących reklamacji możliwe jest na drodze sądowej lub polubownej (pozasądowej). Link do platformy, za pośrednictwem której konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL (skopiuj do przeglądarki) 

§ 6 Zwrot towarów 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych  od otrzymania zamówionego produktu. 
2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić. 
3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać przesłane drogą mailową na adres adcreator@adcreator.pl lub pocztową w formie pisemnej - przesyłką rejestrowaną (tj. z nadanym numerem przesyłki) - na adres AdCreator, 41-400 Mysłowice, ul. Górnicza 5/21. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jest jako załącznik nr 2 do przedmiotowego Regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim. Oświadczenie w formie pdf można pobrać ze strony Sklepu
4. Sklep zwraca Klientowi zapłaconą cenę towaru / uługi oraz koszt przesyłki z zastrzeżeniem § 6 pkt. 5. 
5. Jeżeli Klient podczas zakupu towaru / usługi, wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w SklepieSprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez Sklep dla zakupionych towarów. 
6. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. odesłania towaru z powrotem do Sprzedawcy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 
8. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. 

§ 7 Zwrot pieniędzy 

1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sklep w sposób, w jaki Klient poniósł płatność, a w wypadku, gdy jest to niemożliwe, realizowane są przelewem na wskazany rachunek bankowy.
2. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego towaru. Termin ten zostaje zachowany, gdy polecenie przelewu zostanie wysłane w ostatni dzień tego terminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas księgowania kwot w bankach.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

1. Wraz z akceptacją Regulaminu Klient zaznacza zgody, m.in. wyraża obowiązkową zgodę, aby Właściciel Sklepu przetwarzał jego dane osobowe niezbędne dla procesu realizacji usługi, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz obowiązującym w Polsce prawie unijnym, w tym ustawy o RODO. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania, usunięcia swoich danych osobowych. Więcej o tym przeczytać można w Polityce Prywatności Serwisu. 

§ 9 Znaki towarowe, opisy produktów, artykuły, obrazy, zdjęcia oraz inne treści

1. Znaki towarowe zamieszczone w Serwisie są zastrzeżone i chronione prawem w Polsce. Bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu nie mogą być kopiowane, powielane, przetwarzane, zmieniane, udostępniane ani w żaden inny sposób wykorzystywane. 
2. Znaki towarowe partnerów Serwisu są przez Serwis wykorzystywane na podstawie odrębnych zgód ich właścicieli uzyskanych przez Serwis, prawa do nich przysługują ich właścicielom. 
3. Opisy towarów oraz artykuły i każde inne zamieszczone w Serwisie treści są autorskie i chronione przez ustawę o własności intelektualnej. Treści te mogą jednak być kopiowane, powielane, przetwarzane, przesyłane i udostępniane tylko z podaniem źródła (linku do strony) z którego pochodzą (jako cytat), nie mogą jednak być zmieniane z podaniem źródła, chyba że zostanie to wyraźnie napisane, że osoba udostępniająca zmieniła udostępnioną treść pochodzącą z Serwisu (poda źródło). 
4. Treści, o których mowa w § 9, pkt. 2, nie mogą w niezmienionej formie być częścią innej strony, witryny, bloga lub innego serwisu internetowego, którego właścicielem nie jest Właściciel Serwisu
5. Obrazy i zdjęcia zamieszczone w Serwisie są pozyskane przez Serwis na podstawie obowiązujących umów z ich właścicielami albo są autorskie. Wszelkie prawa do nich są zastrzeżone, ich kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i inne podobne czynności są zabronione i karane przez prawo na podstawie obowiązujących w Polsce i UE przepisów. W szczególności zarezerwowane jest prawo do znaku słowno-graficznego AdCreator (zwanego dalej Logo), który jest znakiem zastrzeżonym w Polsce. 
6. Wszelkie używanie jakiejkolwiek innej zawartości pochodzącej z Serwisu jest zabronione bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu. 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) 
3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 14 dniach od opublikowania na stronie Serwisu
4. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego lub w innych miejscach w Serwisie. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez konieczności powiadamiania użytkowników.
 


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ